fredag 4 december 2009

I praktiken - att jobba med hållbarhet

Stundande klimatförändringar, utrotande av arter, förgiftning av naturmiljöer, svält, arbetsskador och en global finanskris... Nog finns det lite att jobba på allt. Frågan man kan ställas sig är; "Var börjar jag?" Mitt tips - börja i plånboken.

Hållbar utveckling handlar om att kunna finna vägar för att kombinera en långsiktigt gynsam ekonomi med en stark hänsyn för vår miljö och vårt samhälle. Den vanliga kommentaren är att vi inte kan fokusera på miljökrisen nu då vi har en finanskris. En annan klassiker är att "miljöfrågan får inte kosta" m.m.

Låt oss analysera; Vad är ett miljöproblem och vad orsakar miljöproblem? Jo, ett miljöproblem är en negativ antropogen påverkan på vår livsmiljö som ger upphov till kort- eller långsiktiga skador. Alltså - vi människor är upphoven till de miljöproblem som vi upplever. Alltså är det vårt ansvar att ta hand om dem. Men varför? Kan vi inte fortsätta som vi gör och hålla tummarna för att det inte skiter sig. Se frågan ur ett ekonomiskt perspektiv och det hela blir väldigt tydligt.

Idag lever mänskligheten totalt sett 50% över våra tillgångar. Den 28e september i år inträffade Over-shoot day, den dagen på året då vi förbrukat de resurser som fanns tillgängliga för oss under året. Försök att driva ett företag på detta sätt och det skiter sig rätt fort. Fråga GM, Carnegie, Lehman Brothers m.fl. Var det klokt av dem att göra de osäkra investeringar och inte investera i bättre teknik och lösningar? Inte särskilt. Det var rakt av korkat och helt oekonomiskt.

För det är så vi ska lösa problemen - genom ekonomi. Inte genom att gå tillbaka till ett småskaligt samhälle där alla odlar sin egen mat och inte kan resa någonstans. För det är inte vad vi gör som är ett problem, det är hur vi gör det som orsakar problemen. Ta transporter. Transporter är inget miljöproblem men det ger upphov till miljöproblem p.g.a. att vi driver transporter baserade på fossila bränslen. Det handlar därmed inte om att vi ska skapa en "grön" ekonomi utan en smart ekonomi. En smart ekonomi är en ekonomi som sätter långsiktigt ekonomisk vinst framför en kvartalsvinst. En ekonomi som gynnar den som inte påverkar miljön och samhället negativt.

För varför finns företag? Jo, för att skapa samhällsvärde genom att producera produkter och tjänster som behövs av samhället. Enkelt. Genom att arbeta sönder sina anställda för att sedan låta samhället betala för rehabiliteringen eller genom att förstöra naturmiljöer så går företagen rakt emot vad som är tanken med företagande - att skapa värde för samhället.

Genom att energieffektivisera, reducera materialanvändning, minska avfallsmängder och så vidare och så vidare så tjänar/sparar ett företag, eller privatperson, pengar. Enkelt. Så gör det då! Det finns ingen anledning att inte öra dessa åtgärder då det gynnar företaget. Besparingarna kan gå till att finansierar andra åtgärder som kräver investeringar och långsiktig vinst.

Så kommer man igång, genom att göra de åtgärder som gynnar en finansiellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar