Konceptet - Så funkar det

Att arbeta för en hållbar utveckling är inte det lättaste. En stor del av anledningen är att kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor saknas i de flesta organisationer. Det är alltså ett specialistämne, som egentligen borde vara en kunskap som alla besitter.Men i och med att så inte är fallet så har vi tagit fram arbetsprocessen nedan. Den är beprövad och framgångsrik och en bra vägledning för ett strukturerat och framgångsrikt arbete. Men framförallt - den är gratis!


Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!

Arbetsprocessen: Från start till mål för ett affärsmässigt,
strukturerat och väl förankrat arbete för en hållbar utveckling