Konceptet bakom Pathfinder Consulting

Alla pratar om miljö och hållbar utveckling. Antingen hur det påverkar världen i stort, en själv i form av högre bensinpris eller för att man inte ser poängen med det hela, men ändå tvingas höra en massa om det. Detta arbete går dock generellt sett för långsamt, kunskapen är för låg och ambitionerna inte tillräckliga.Varför ge bort denna kunskap?

Hur gärna vi än skulle vilja att roller som "hållbarhetsexpert" inte behövde finnas, att kunskapen skulle vara en naturlig del i alla typer av utbildningar, så är dessvärre verkligheten inte sådan. Det är också väldigt svårt att klona sig själv och sin kunskap.

Därför ger vi bort den, gratis, och vi gör detta under parollen: "Att förmedla hållbar utveckling så att alla KAN bli en del av den!" Vår mission är att ge dig och din organisation verktygen att själva kunna bli en del av lösningen för en hållbar utveckling.

Genom att följa arbetsmodellen ("Processen" kallad) här på bloggen hoppas vi att det kan trigga organisationer, stora som små, att starta upp och bedriva ett strukturerat och väl förankrat hållbarhetsarbete som leder till varaktiga förändringar. Det finns många duktiga experter och konsulter där ute som kan hjälpa till på vägen. Om du är intresserad av att få en djupare förståelse och kunskap kring hur vi tänker, ja då är vi inte längre bort än ett mail eller telefonsamtal.


Varför är då detta viktigt?

Att arbeta långsiktigt och hållbart kan sammanfattas i två ord: Sunt förnuft! Det kan också sammanfattas med två andra ord: Skitsvårt och komplext... Världen ser idag helt annorlunda ut än för tio år sedan. Men redan för trettio år sedan hade mänskligheten nått taket för jordens produktiva kapacitet. Idag är vi, företag som människor utsatta för en helt ny typ av risker – men även nya möjligheter!

Oavsett om det handlar om produktutveckling, omvärldsbevakning, arbetsprocesser och materialhantering eller helt enkelt om att kunna kommunicera det man gör på ett annorlunda sätt. En långsiktigt hållbar affärsmodell är av största vikt för fortsatta och långsiktiga framgångar.


Hur det funkar!


Arbetet utgår ifrån din verksamhet där all typ av förändringsarbete grundar sig i kunskap - om ämnet hållbarhet tillsammans med befintliga och potentiella kunders krav och önskemål på din verksamhet, dina produkter och tjänster.

Denna kravbild vävs sedan samman med de interna ambitionerna och verksamhetens utvecklingspotential i syfte att skapa en effektiv och beständig förändringsprocess. Genom att ställa frågorna: ”Vad vill kunden?”, ”Vad vill vi?”, ”Hur tar vi ta oss dit?” och ”Hur vill vi uppfattas?” kan vi finna rätt vägar framåt!

De fyra frågorna ovan kan sammanfattas med fyra nyckelområden för verksamhetsutveckling: Analys, strategi, utbildning och kommunikation. Vår mission är inte att ni ska producera en pärm med uppgifter och certifikat ni kan ha i bokhyllan eller på hemsidan, utan att ge dig och din organisation verktygen att själva kunna bli en del av lösningen för en hållbar utveckling.
Så vad är poängen?

Dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Tack vara detta kunde däggdjuren ta över och vi människor finns idag som en direkt följd av detta. Affärslandskapet genomgår nu en snabb förändring mot hållbarhet och ansvarstagande. Är du en dinosaurie eller ett däggdjur?

Poängen är att miljö och hållbar utveckling inte handlar om något flummeri utan är precis lika verklig och affärskritiskt som att färgen på en produkt kan utgöra skillnaden mellan en försäljningssuccé och en brakförlust.


All lycka i ditt framtida arbete!