lördag 13 mars 2010

När cynismen sätter in

Att många privatpersoner är mycket engagerade i miljöfrågan är inget nytt. Att företag är det är lite mer ovanligt men i dagens samhälle krävs det allt oftare av dig som företag att visa hur man tar sitt ansvar. Men hur många företag arbetar egentligen med hållbarhetsfrågor för att de vill det och ser en sann affärsnytta, på alla sätt, och hur många gör det för att ”ha ryggen fri”.

När jag har varit runt och föreläst om miljö och hållbar utveckling så brukar jag fråga de som lyssnar ”hur många här inne anser att den lågkonjunktur vi nu upplever är ett resultat av bankernas girighet?”. De flesta, säg 80%, brukar räcka upp handen och hålla med. Följdfrågan från min sida då blir ”hur många här inne har bytt bank det senaste året?”. Resultatet då är ganska nedslående, ungefär 2-5 av hundra (d.v.s. 2-5%) räcker då upp handen.

Denna fråga kommer ifrån eminente fondförvaltaren Sasja Beslik och ställer frågan på en relevant spets. Om vi engagerade privatpersoner, som många företag är absolut beroende av, inte visar vårt ”missnöje” med ett företag genom att inte längre betala dem för deras tjänster – hur tror vi då att företaget ska ”höra att de gör fel”?

Och här kommer vi in på knäckfrågan – hur kan vi upptäcka när ett företag kommunicerar miljö för att ha ”ryggen fri” och när de gör det som ”core business”? Här kommer ett par tips från min sida som kan användas för att känna igen ett ansvarstagande företag;

1. Har företaget ett helhetsperspektiv?
Ett företag som tar sitt ansvar arbetar på en organisatorisk nivå (med system och processer) som sedan reflekteras i deras produkter eller tjänster

2. Utbildar företaget kunden?
Ett pro-aktivt företag som är engagerade och ansvarstagande kommer alltid att ligga före konkurrenterna och många andra företag och därmed ligga före samhällsdebatten i helhet. I och med detta måste företaget ”utbilda” sina kunder i vad de gör för att kunden ska kunna ta till sig det arbete som de lägger ned.

3. Underlättar företaget det för kunden att göra rätt val?
Informerar företaget om hur produkten ska återvinnas, vilken produkt som är ”bäst” och vad produkten innehåller? Ett företag som inte har något att dölja bör göra det.

4. Vilka samarbetar företaget med?
Denna fråga är lite knivig då man cyniskt kan säga att ”pengar kan köpa allt”, men det är inte riktigt rätt. Samarbetar företaget med duktiga organisationer är det ett tecken på att tid och pengar läggs ned på att göra rätt saker.

Utöver detta kan ni med fördel läsa Miljöförbundet Jordens Vänners rapport om Greenwashing och hur företag använder gröna budskap för att framstå som ansvarstagande. Rapporten hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar