fredag 3 december 2010

Vad driver ett hållbarhetsarbete?

Det går utför för den gamla jorden. Trots gigantiska, global möten av fina och duktiga herrar och damer som påpekar för oss vad som är fel tycks inte planetens olika stater att inse detta. Som tur är finns det privatpersoner, organisationer och företag som har förstått och gör något åt det hela. Detta inlägg riktar sig till företag och försöker sätta fingret på vad syftet är med ett gediget arbete för en hållbar utveckling och vad som finns att tjäna på det.

En traditionell syn är att hållbarhet handlar om riskhantering. Ett företag vill inte synas med handen i en kakburk fylld av barnarbete, omänsklig arbetsvilkor, förknippas med förstörande av naturmiljöer m.m. Med andra ord, riskhantering (utinfrån etiska riktlinjer) i leverantörs- pch produktionskedjan.

Denna bild är inte fel, men ack så begränsad. Vad hållbarhet framförallt handlar om är förändring och innovation. Förändring är världens konstanta tillstånd och att därmed ha ett arbets- och förhållningssätt som premierar en möjlighet att förändras och ur detta kunna driva innovationer är ett företag som är långsiktigt hålbart.

HUR detta ska ske ska givetvis baseras på tanken om hållbarhet - en hållbar ekonomi (som handlar om hushållning med begränsade resurser), en hållbar miljö (som tillgodoser våra behov idag utan att förminska framtida generationers möjligheter att tillgodose sina) och ett hållbart samhälle (en social utveckling som tillgodoser individens och kollektivets behov).

Riskhantering är därmed en tradtionell (ej felaktig) men mycket begränsad syn av ett hållbarhetsarbete. Man pratar lagar, etik och moral - i sig fullkomligt självklara saker som vi helt enkelt glömt bort på vägen.

Vad som är långt mer viktigare är att se till sina kunder och intressenter - vilka krav och önskemål har de på företaget och hur ska man arbeta för att möta dessa? Det handlar lika mycket om dagens som framtida krav och önskemål (förändring).

Man ska heller inte underskatta den interna delen av ett effektivt arbetssätt. Tydliga riktlinjer och rubusta system för uppföljning leder inte bara till en högre effektivitet utan driver även kostnadsbesparingar och skapar en enhetlig profil. Denna del är även helt avhängig för nästa del:

Marknadsföring och kommunikation, då all typ av effektiv kommunikation börjar och slutar i en effektiv internkommunikation. Det är först när alla är med på tåget som du kan börja att prata utanför företaget om vad som är viktigt och hur man arbetar.

Kort summering

Ett företags hållbarhetsarbete handlar om:

- Riskminimering (anseende och fortlevnadsmässigt)

- Att möta marknadens / kundens / intressentens krav och önskemål (befintliga som framtida)

- Innovation (skapa nyutveckling, konkurrensfördelar, öka vinst och minska kostnader)

- Interna processer och optimering (kostnadsbesparingar, rutiner och riktlinjer och enhetlig profil)

- Kommunikation och marknadsföring (god PR, synergieffekter och möjligheter att påverka i egen riktning)


För grundsyftet för ett effektivt hållbarhetsarbete är enkelt - Hur kan vi optimera vinsten för företaget utan att för den skull bidra med mer negativ påverkan? Målet för alla verksamheter bör i slutändan vara att gå ifrån ett "minimerings-tänkande" till att tänka optimering och "att göra rätt". Med andra ord, gå ifrån att tänka "hur minskar vi våra utsläpp av X" (och därmed är lite mindre dåliga) till "hur kan vi bidra till att motverka problemet" (och alltså vara bra)?


Lycka till i ditt arbete!

//Henke

2 kommentarer:

 1. det här inlägget ligger helt i tid med det verktyg vi har lanserat kallat www.worldfavor.com.. här har du möjlighet att välja de företag du påverkas av och tycka till vad de ska göra för hållbart arbete utifrån iso 26000..

  Bra blogg och lägg till detta så har du en ännu starkare påverkansfaktor...

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/worldfavor/pressrelease/view/pioneer-of-the-year-finalist-goer-socialt-ansvarstagande-konkret-576500


  Worldfavor genom Daniel

  SvaraRadera
 2. Hej Daniel!

  Spännande projekt - jag ska göra en extensiv och intensiv analys och får helt enkelt lov att årekomma med mina resultat framöver =)

  All lycka!

  //Henke

  SvaraRadera