tisdag 27 mars 2012

Bloggen öppnar filial på Facebook - En stunds reflektion kring målgruppsarbete

Att anamma ny teknik är inte alltid det lättaste. Samma gäller med ny kunskap eller beteende. Om vi ser till hela populationen så kan man klassificera in oss i fem olika kategorier. Att veta till vilken kategori ens produkt, tjänst eller budskap riktar sig är oerhört viktigt för att kunna nå framgång. Så vad säger det om just denna blogg som tagit nästa två och ett halvt år att orka sig ut på Facebook? =)


Om vi kikar över de fem olika kategorierna som vetenskapen vill placera in oss i gällande beteendemönster av nyheter, ser det ut såhär:


Vi klassificeras alltså som: "Innovatörer", "Tidiga mottagare", "Tidig majoritet", "Sen majoritet" och "Eftersläntrare". Innovatörerna är de som kommer på allt; idéer, kunskap, produkter, tjänster, arbetssätt m.m. Det är tack vare dessa som vi har fin-fina uppfinningar som hjulet, penicillin, atombomber, tandtråd och kastanjetter.

Men de intressantaste grupperna i det hela anser jag är dina tidiga mottagare och den tidiga majoriteten. De tidiga mottagarna är de som köar i ett halvt dygn för att köpa en iPhone (när du en vecka senare kan gå rakt in och köpa samma vara, kanske lite billigare, inom loppet av 20 minuter). Det var denna grupp som mer än gärna satte sig i den första vagnen, tog den första dosen penicillin, smällde av den första atombomben, drog en tråd mellan gaddarna eller knäppte loss och skapade rytmisk musik.

Huruvida en produkt, en tanke, kunskap eller en idé är framgångsrik beror dels på hur stor del av gruppen tidiga mottagare faktiskt mottar "grejen". Men det är inte tillräckligt! För bakom denna grupp står din tidiga majoritet. Det är de som tittar på när andra köper första generationens smartphones, platt-tv skärmar eller hoppar bungee-jump. Denna grupp har ett litet större risktänkande och vill helt enkelt se hur det går för de som är först (d.v.s. funkade telefonen, gav platt-tv:n bättre bild eller överlevde man hoppet?).

För att just din "grej" (idé, produkt, tjänst eller kunskap) ska bli framgångsrik så gäller det att man inte stannar vid de tidiga mottagarna utan att grejen sedan övergår till att användas av en större majoritet.

I vilken kategori du själv placerar dig beror lite på vad för något vi pratar om, det varierar kort och gott. Men samma typ av tänkande kan appliceras i de flesta sammanhang, t.ex. när du driver ett projekt eller vill lansera en idé internt inom din organisation. Försök att se över din målgrupp och definiera den (grovt) utifrån hur idén/budskapet mottas. I och med att det alltid är lättare att arbeta i medvind så ska man se till att samla sina tidiga mottagare och majoritet kring sig. De andra kommer att böja sig till slut.

För den sena majoriteten och eftersläntrarna är de som inte vill ändra på sig. Skalan går från konservativ till rakt av stock-konservativ (ungefär som att argumentera samkönade äktenskap med Livets Ord, det är liksom ingen idé). Vad som är väldigt entusiasmerande är att eftersläntrarna är de som är tvungna att anpassa sig i slutändan till vad majoriteten redan gör/tycker/tänker.


Så vad har detta med att bloggen nu finns på Facebook? Ja, nu finns en möjlighet att föra enklare dialoger, snabba samtal och ytterligare öka möjligheten att förmedla hållbarhet så att alla KAN vara en del av den!

//Henke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar