torsdag 29 mars 2012

Att se samma bild

Hur viktigt är det att veta vad man vill innan arbetet påbörjas? Denna fråga ställde vi oss för länge sedan och svaret blev väldigt tydligt. För oavsett var man börjar i sitt hållbarhetsarbete så är den gemensamma synen, bilden och färdriktningen det absolut viktigaste. Utan den är det strunt samma om vi har alla certifieringar, gör för mycket eller för lite eller tar fram nya bra koncept. Om vi inte vet vilken bil vi vill ha kommer inte alla att hänga med på resan.


Här följer en betraktelse från verkligheten:


Jag är hos ett företag och håller en föreläsning. Jag ber deltagarna att rita varsin bil.


En person ritar en gammal Volvo.

En annan ritar en intensivt röd sportbil.

En tredje ritar något som ser ut som en rymdfarkost.


Alla ritar olika bilar.

Alla har de olika bilder för sitt inre när jag ber dem rita en bil.


Jag ber deltagarna berätta om företagets hållbarhetsarbete.

En person berättar om alla certifieringar de borde skaffa.

En annan berättar om att det här med hållbarhet har gått för långt.

En tredje berättar att hon faktiskt inte kan arbeta på ett företag som inte har ett seriöst hållbarhetsarbete.


De berättar olika saker av samma anledning som de ritade olika bilar.


Tror du att det är viktigt att vi har samma bild för att vi ska kunna förstå varandra?


Tror du att det är viktigt att vi har samma bild av vad ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är för att skapa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?


Det tror vi.


Det kallas för att ha en gemensam målbild. En målbild som leder oss dit vi ska. För om vi inte vet vart vi ska hur ska vi då kunna hamna där?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar