fredag 11 maj 2012

Oetiskt företagande eller företagande utan syfte?


Vad händer när ett företag endast arbetar utifrån att maximera sin vinst i alla lägen? Oftast lockar det investerare till sig som vill ha en bit av kakan. Mantrat ”shareholder value” upprepas gång på gång och legitimerar de beslut som företaget tar och aktiviteter man genomför. Men vad händer då när ett företag aktivt motarbetar sina egna aktieägare i deras önskningar att föra upp etik på dagordningen? Då är det fel typ av värde ägarna vill se att företaget ska skapa och vi upplever en fars av stora proportioner.Lundin Petroleum. Det finns få företag i Sverige som rör upp så mycket känslor hos folk som just de. Om det inte är för deras aktiviteter i Sudan och Etiopien och kopplingar till utrikesminister Carl Bildts styrelsepost så kanske gällande kopplingar till de två fängslade journalisterna i Etiopen eller företagets önskningar på senare tid att få borra efter olja i Arktis.

Under företagets bolagsstämma senast framfördes önskningar från 22 procent av aktieägarna att en oberoende undersökning angående företagets förehavanden i Etiopien och Sudan mellan 1997 – 2003 skulle utredas. 78 procent av aktieägarna sa nej och därmed blir heller ingen utredning av. Den fars som skapades på bolagsstämman är i sig inte intressant utan vad som är verkligt intressant är mekanismerna bakom och hur Lundin gräver sin egen grav, spadtag för spadtag.

I flera artiklar har både DN och SVD rapporterat om Lundin Petroleum. Enligt SVD:s artikel ”Hetsigt på Lundinstämman” går det att läsa att den utredning en femtedel av aktieägarna ville få till stånd skulle gälla Lundins eventuella inblandningar i de fruktansvärda omständigheter som ledde fram till att 12 000 människor miste livet och att 160 000 personer fördrevs från sina hem.

Låt oss sätta dessa siffror i perspektiv: 12 000 döda är fyra gånger fler än soldater som dog under kriget i Afghanistan och det är 2000 fler personer än som bor i kommunen Malung-Sälen. 160 000 fördrivna människor är som att besluta att anlägga gruvor i Linköping och Falköping ihop.

Jag tror och hoppas någonstans att företag inte fattar ett beslut som faktiskt innebär att människor dör och fördrivs från sina hem. Åtminstone inte medvetet. Men det är just detta som är så intressant.

Det genomfördes ett känt psykologexperiment av Stanley Millgrim på 1960-talet som idag skulle ansetts som oetiskt. Vad man gjorde var att två personer kallades till experimentet, en blev utsedd till lärare och den andre till student. Experimentet gick ut på att läraren satt framför en kontrollpanel med elchocker som denne skulle ge till studenten, som satt på andra sidan en glasruta, när den svarade fel på en fråga, given av testledaren. Styrkan på elen gick från lätt obehagligt till xxx, d.v.s. dödligt. Vad läraren inte visste var att studenten var med på experimentet och alltså bara spelade. Testledaren upprepade samma mantra vid invändningar mot att distribuera elchocker: ”Experimentet måste fortgå. Det är av yttersta vikta att experimentet fortgår”.

När läraren kunde se och höra studenten slutade läraren att ge elchocker när denne kunde uppleva reaktionerna av de elchocker (som givetvis var fejkade) som denne distribuerade. När läraren endast kunde se studenten kunde läraren ge starkare elchocker men inte särskilt mycket mer. Men vad hände när läraren varken kunde se eller höra studenten och se konsekvensen av sina handlingar? 65 % av testpersonerna gav en dödlig stöt. Experimentet var oetiskt på så sätt att 65 % av testpersonerna fick gå hem den dagen med vetskapen om att de kan döda. Och den vanligaste reaktionen från testpersonen, läraren, var ”vad händer med mig nu?! Kommer jag att råka illa ut??” inte sorg över den man potentiellt hade ”dödat”.

Syftet med experimentet var att se hur vi reagerar på auktoriteter (som testledaren och dennes mantra utgjorde) och försöka förstå vad som fick nazisterna under andra världskriget att göra som de gjorde. För de följde ju bara order…

Detta säger oss dessvärre en obekväm sanning som vi kan dra paralleller till i näringslivet. Hur ofta upprepas inte mantrat ”shareholder value” – vi måste generera mer vinst till ägarna. Detta sker dessvärre ibland på bekostnad av andra så som sina anställda, deras familjer, underleverantörer och deras familjer, lokalbefolkningen eller djur och natur. Vårt mantra idag påverkar vår omgivning på sätt som vi inte är medvetna om.

Ett företags syfte är inte att rädda världen, däremot är det ett företags skyldighet att inte generera monetär vinst för egen vinning på andras bekostnad (bortsett från sund konkurrens). Detta håller troligtvis de flesta med om men det är samtidigt något som är svårt att uppnå utan ett syfte som går bortom gängse, business-as-usual, att endast skapa mer monetär vinst. För att kunna skapa förtroende måste man ha empati, förståelse.

När ett företag startas vet alla varför, det finns ett tydligt syfte och mål med verksamheten. Man ödslar inte tid med att berätta för omgivningen om varför man finns för det är uppenbart. När tiden går och den som startade företaget har anställt någon som anställt någon som anställt någon som anställt någon… Då har oftast syftet försvunnit och ersatts med vinstmål. Vi ser exempel på detta i t.ex. när Steve Jobs lämnad Apple. Företaget rasade och återvann sedan sitt syfte och framgång när han kom tillbaka.

Dessa bärare av syftet är enormt viktiga för en organisation. Det är de som genom sin blotta existens visar andra varför man går till jobbet och varför man gör det man överhuvudtaget gör. Och det är inte att tjäna pengar. Det är aldrig ett syfte, det är ett medel för att kunna nå sitt syfte.

Hur vet vi då att vi inte har ett tydligt syfte spritt i vår organisation? Ett tydligt tecken är när de ”gamla rävarna” på företaget säger saker som ”visst går det bra men det känns inte som förr…”. Man kan inte sätta fingret på vad det är men något känns inte riktigt rätt. Ett företag må skapa mer och mer värde till sina aktieägare ju längre tiden går. Men oftast så sammanfaller detta med att syftet med varför företaget existerar blir allt mindre och mindre. Oftast är ett företags svar på varför man existerar att ”tjäna pengar”. Men vilken typ av organisation skapar detta? Att jobba för en organisation, eller ett företag, vars enda mål är att generera vinst till ägarna helt utan annat syfte är en organisation som skapar en distans mellan sig självt, sina kunder, ägare och sin anställda. Det är en organisation som sakta men säkert urholkar sitt förtroendekapital.

Först kommer varför, sen kommer förtroende. Det är skillnaden mellan en auktoritet och ledarskap. Ledaren berättar varför vi gör det vi gör och vi påminns om detta. Auktoriteter säger åt oss vad vi ska göra eller vilket mål vi ska uppnå. Genom att kommunicera sitt syfte, sitt varför, kommer de människor som delar din uppfattning att vilja nyttja dina produkter och tjänster, jobba för dig och samarbeta med dig.

Lundin Petroleum har i och med sitt agerande i sin omvärld och mot sina aktieägare gjort sitt syfte tydligt. Och det är följande: Oavsett konsekvenserna för djur och natur, människor och samhälle, så kommer Lundin i alla lägen att utnyttja alla möjligheter att producera mer olja. Företaget ska aktivt arbeta på högriskmarknader där svaga rättsstater ses som en styrka och möjlighet för att kunna bedriva sin verksamhet och inte som ett hinder. Lundin kommer aktivt att uppmuntra, och i slutändan skälla ut, de intressenter och ägare som inte delar denna vision och aktivt uppmuntra till avståndstagande.

Vill du vara med på Lundins resa?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar