fredag 27 april 2012

Det vi vill - om målbild


Att inkludera mental träning i arbetslivet är troligtvis en av de mest underskattade delarna i näringslivet idag. Genom att arbeta med en positiv (d.v.s. en säker och entusiasmerande) målbild i sitt arbete skapas energi, kreativitet och arbetsglädje vilket i sin tur leder till långt bättre resultat och arbetsro. Det är också väldigt enkelt att börja men kräver träning för att behärska. Ta nedanstående exempel:


Vilken bild tror du fastnar när vi säger följande:
-      Vi måste undvika åtal.
-      Vi får inte släppa ut så mycket.
-      Det får vi inte för vårt miljötillstånd.
-      Vi måste uppfylla REACH lagstiftningen annars får vi inte sälja våra produkter.
-      Alla rutiner ska vara på plats annars riskerar vi vår certifiering.

Vi tror att det blir en bild fylld av negationer och krav som fastnar. En bild som påminner oss om hur mycket måsten det är och saker vi inte får göra när det handlar om hållbarhet. Det blir en negativ spiral av måsten och krav.

Vad tror du om att istället ställa sig frågan:
Hur ska vårt hållbarhetsarbete se ut för att vi ska vara stolta över det?
Svara på den frågan och gör sen en bild av svaret.

Det blir en bild som berättar vad vi vill istället för vad vi inte vill.
Det är en bild som ger motivation istället för tar. Bilden kan visa hur ni vinner pris för ert arbete, tar hem nya kunder, håller inspirerande föreläsningar eller helt enkelt har ett grymt flow i arbete. Oavsett vad bilden visar är det en bild du ska vara rädd om och låta vara grunden och motorn i hållbarhetsarbetet.

Finn ditt mål och stegen dit blir tydliga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar